Subsidie op zonnepanelen

 • Voor bedrijven zijn er tegenwoordig veel fiscale voordelen te behalen bij het investeren in duurzame energie. OnsGroen heeft alle fiscale voordelen op een rijtje gezet. Vraag uw accountant om meer informatie of lees de informatie op de website van Agentschap NL en de belastingdienst goed door. Het combineren van subsidies is namelijk niet altijd mogelijk. U kunt ook een afspraak maken met een van onze OnsGroen accountmanagers die een offerte op maat uitbrengt. Deze offerte kunt u meenemen naar uw accountant om zo een helder beeld te krijgen van de daadwerkelijke investering op het gebied van duurzame energie.
 • subsidie zonnepanelen, asbest verwijdering en duurzaam ondernemen
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

  De EIA is een extra aftrekpost waarmee u uw fiscale winst kunt verlagen. Hierdoor betaalt u minder belasting. Met de EIA kunt u 41,5% van de kosten voor aanschaf en montage van zonnepanelen afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers or organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en investeren in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen.
  Website AgentschapNL – informatie over Energie-investeringsaftrek (EIA)

 • Energie-investeringsaftrek aanvragen voor subsidie zonnepanelen

  Wees op tijd met het aanvragen van EIA voor uw subsidie zonnepanelen: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling). De EIA is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Financiën. Het budget voor 2013 is 151 miljoen euro.
  Website AgentschapNL – stappenplan aanvragen EIA

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA. De MIA is een fiscale aftrekregeling waarmee u 27% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, -gevels en –dakgoten kunt afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. U kunt tevens Vamil toepassen naast de MIA-regeling. Informatie op de website van de Belastingdienst over MIA en Vamil

 • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil

  Wanneer ondernemers investeren in zonnepanelen of zonne-energiesystemen, kunnen zij mogelijk via de MIA en Vamil subsidie krijgen. Een deel van de investering kan dan afgetrokken worden van de fiscale winst. Daarnaast komen bedrijfsmiddelen in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van Agentschap NL. Informatie op de website van AgentschapNL over MIA en Vamil

 • Actueel: MIA en Vamil 201

  Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil. Het plaatsen van zonnepanelen is fiscaal voordelig via de Energieinvesteringsaftrek (EIA). Ondernemers die asbestdaken vervangen en op het nieuwe dak zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 bovendien rekenen van Vamil voor de aanschaf van de zonnepanelen.

 • Energieonderzoekssubsidie (EOS)

  Als bedrijven innovatieve ideeën hebben voor een onderzoeks- of demonstratieproject op het terrein van energiebesparing of -opwekking, bijvoorbeeld in de zin van zonnepanelen of zonne-energiesystemen, kunnen zij hiervoor subsidie ontvangen. op de website van AgenschapNL is hier meer informatie over te vinden.
  Milieulijst 2013 op de website van AgentschapNL (voor MIA/Vamil) Asbest en zon 2013
  Subsidie EOS